Riskanalyser

Vår inställning är att personalen är ett företags viktigaste resurs och därför måste värnas om. Vi genomför besiktning, dokumentation, sannolikhets & konsekvens analys och ger åtgärdsförslag från minsta strömbrytare till ett helt produktionsförfarande. Allt är samlat och överskådligt i våra riskanalyser.